deutsch | english

1. spadestik på geotermisk byggeri

Geotermisk Varmeværk i Sønderborg. Bygninger vist uden tagkonstruktion.1. spadestik blev taget forleden på et større byggeri for et geotermisk varmeværk i Sønderborg. Det er et kombineret geotermisk og flisfyret varmeværk.

Det er Sønderborg Fjernevarme som er bygherre med COWI som ingeniører.
JUUL ARKITEKTER er arkitekter og landskabsarkitekter for byggeriet, som forventes at være færdigt ultim0 2011-2012.

JUUL ARKITEKTER havde forudgående udført landskabsanalyser for området for vurdering af byggeriets påvirkning på kystzonen. Denne analyse var grundlaget for udformning af det samlede bygningsanlæg.


Om aftenen Om dagen

Tags: , , , , , ,