deutsch | english

Biokraftvarmeværk i Sorø for SEAS-NVE

SEAS-NVE Biokraftvarmeværk i Sorø

JUUL ARKITEKTER AS er udvalgt til at tegne det ny Biokraftvarmeværk i Sorø for SEAS-NVE. Solceller integreres i byggeriets arkitektoniske udtryk og det skal være med til at markere SEAS-NVE’s grønne profil.


Varmeværket bliver flisfyret med mulighed for bl.a. haveaffald mv.

Billedet illustrerer de foreløbige modelforsøg med visualisering af byggeriets hovedmaterialer: Beton, forskellige aluminiumsprofiler, spån og stål. Aluminiumsprofiler i forskellige foldninger samt en mere groftprofileret base på bygningsanlægges.


Spån er valgt til facadebeklædning på den mindre administrations- og personalebygning, idet spån skaber et direkte link til den flis der anvendes fyring i værket. COWI er valgt som ingeniørrådgiver for varmeplalægning samt bygningens konstruktion og installation.

Tags: , , , , ,