deutsch | english

Design City Øst

Den yderste del af Design City Kolding mod øst omhandler et nyt bykvarter på ca. 500 boliger, erhverv og en række foreninger og klubber under Kolding Lystbådehaven, hvor der placeres 1.200 bådepladser, klubhuse og en stor strand ud mod fjorden.
Det ny bykvarter bindes sammen af forskellige byrum hvor vandet er fremherskende og vandet et af de væsentligste elementer indenfor bykvarterets bæredygtighed.

Færdiggørelse af Helhedsplan, Lokalplan og VVM afventer endelig aftale mellem investorer og Kolding Kommune. Aftalen forventes på plads medio 2011.
JUUL ARKITEKTER AS er ansvarlig for helhedsplan, byplan samt en del af de forskellige bebyggelser.

Du kan se mere om den vestlige del, Design City Vest, som ligger på den anden side af naturområdet ind mod byen.


Tags: , , , , , , , , ,