deutsch | english

Prækvalificeret Biomassefjernvarme Horsens

Prækvalificeret i Horsens Fjernevarme

JUUL ARKITEKTER er som assoc. partner i ARCHINET sammen med RAMBØLL prækvalificeret til udbud af nyt Biomassefyret fjernevarmeværk i Horsens. Steffen Juul er udpeget til at skulle være projektleder for arkitektarbejderne på byggeriet.


JUUL ARKITEKTER gennem de seners år oparbejdet en ekspertise indenfor biomassefyrede varme- og kraftvarmeværker. Billedet viser Sønderborg Geotermiske varmeværk som blev indviet i 2014 som et kombineret geotermisk og flisfyret anlæg. JUUL ARKITEKTER var arkitekter og landskabsarkitekter på byggeriet.


Udbudet omhandler totalrådgivning på det ny fjernevarmeværk på havnen i Horsens. Værket skal være et biomassefyret anlæg med flis og måske kombineret med halm.
Ydelserne omfatter både byggeriet og maskinanlægget.

1. etape skal være færdigt ultimo 2017 og 2. etape ultimo 2020.

Tags: