deutsch | english

Skrillingegård ved Middelfart

Udvikling af et helt nyt bykvater med ca. 400 boliger i den østlige del af Middelfart by ud mod Gamborg Fjord ved Lillebælt.

Bykvarterer skal afslutte Middelfarts byudvikling mod øst, og derfor er det ny bykvarter udformet som en stor landskabsstruktur med en hovedsti som bevæger sig ned gennem bebyggelsen fra det kommende trinbrædt i nord til stranden og golfbanen i syd.

Projektet efterlever Middelfart Kommunes høje ambitioner om bæredygtighed og en høj følsomhed overfor naturgrundlaget i området.

Projektet udvikles i samarbejde med Trolle Advokater.


Tags: , , , , ,