deutsch | english

Om

JUUL ARKITEKTER AS


JUUL ARKITEKTER AS er et 50 år gammelt arkitektfirma, som blev omdannet til et aktieselskab den 1. januar 2006 efter at have været en personligt ejet virksomhed indehavet af arkitekt MAA Steffen Juul.
JUUL ARKITEKTER AS ejes 100% af Steffen Juul.
Lauge Juul stiftede tegnestuen i 1960 og Steffen Juul indgik i ejerkredsen i 1986, hvor han har været ansvarlig for ledelse og udvikling.


JUUL ARKITEKTER arbejder med opgaver indenfor byggeri, planlægning og landskabsplanlægning, og har med 50 års erfaring udviklet en praksis hvor overblik og detaljen forenes indenfor et helhedssyn.
JUUL ARKITEKTER er en mindre virksomhed og har herved både evnen og erfarineng til hurtige omstillinger som et dynamisk samfund kræver, hvor opgaver og proces og betragtningsvinkler udvikles konstant.


Vision og mål

JUUL ARKITEKTER skal være en fremtidsrettet rådgivende arkitektvirksomhed, der arbejder bredt indenfor byggeri og planlægning på baggrund af et humanistisk ansvar overfor vore fysiske omgivelser.
JUUL ARKITEKTER skal arbejde mod at forene del og helhed indenfor et dynamisk samfund, og skal påtage sig det arkitektmæssige og etiske ansvar for at skabe fysiske rammer for levende og engagerede klienter og bygherrer, hvor form, rum og konstruktion forenes omkring et dynamisk og sammenhængende miljø for menneskers færden, ophold, arbejde og fritid.
JUUL ARKITEKTER skal arbejde ud fra et bæredygtigt grundlag, hvor natur og kultur hænger sammen som ét miljø.
JUUL ARKITEKTER skal engagere sig i fagets udvikling og være på forkant med denne, samt medvirke til at udvikle de facto standarder indenfor det vi kalder alment teknisk fælleseje.


Klienter og bygherrer

Vore klienter er både offentlige og private bygherrer, institutioner og virksomheder.
JUUL ARKITEKTER har stor erfaring med rådgivning og konsulentarbejder, hvor der indgår mange brugergrupper eller interesser, som skal forenes ud fra en vision med fælles målsætninger.
JUUL ARKITEKTER arbejder også med udviklingsprojekter, hvor disse aspekter har stor betydning, og hvor en af hovedopgaverne er at skabe en proces, hvor forskellige brugergrupper kommer til at snakke samme sprog opfatter sig selv som en del af processen på et givent tidspunkt og indenfor det vi kalder ”den røde tråd”.


Samarbejdspartnere

JUUL ARKITEKTER samarbejder med en lang række forskellige parter, der repræsentere tekniske, humanistiske, sociale og kunstneriske dicipliner, tillige med miljø- og biologiske dicipliner.
JUUL ARKITEKTER har i dag et etableret samarbejde med en række af disse dicipliner, så der hurtigt kan nedsættes et effektivt og målrettet team til den konkrete opgave.


Ressourcer

JUUL ARKITEKTER beskæftiger hovedsagelingt arkitekter. Vi fungerer primært som projektledere og som projektudviklere, samt udfører analyser og idéudvikling, hvor processen og brugermedvirken ofte er i fokus. 
Øvrige ydelser som CAD projektering samt større ressourcetilgang sker via vores samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som vi har et årelangt samarbejde med.
Derudover har vi ad-hoc samarbejder med en lang række af ekspertiseområder som vi typisk samarbejder med i projekter og udvikling.


Medlemsskaber

Gennem medlemskabet af Danske Arkitekvirksomheder, Danske ARK, repræsenterer vi et fuldt professionelt ansvar sammen med et fagligt ansvar gennem Akademisk Arkitektforening, AA.
Som medlem af både Danske ARK og AA, er vi underlagt særlige forpligtigelser indenfor fagets etik, ansvarlighed og kvalitetssikring. Dette sikrer klienten en professionel rådgivning med baggrund i landets bedste uddannelser, tillige med en høj grad af professionel udvikling og erfaringsopsamling.
Vi har den obligatoriske professionelle ansvarsforsikring gennem Danske ARK.

JUUL ARKITEKTER projektstyring og sikring af kvalitet baserer sig på Danske ARK’s kvalitetssikringssytem.